Рекомендації

11.10.2000

Важливо відрізняти позитивність від позитивізму. Більш того, важливо також розуміти, що позитивізм в дечому дуже далекий від підходів уповноваженої освіти. Позитивізм містить в собі віру в те, що природничі науки прийнятно застосовувати до соціальних наук. Цей погляд також містить переконання, що той факт, що об’єкти соціальних наук – люди – думають, мислять, спілкуються за допомогою мови чи якось інакше, є унікальні в своїй відмінності вірувань і особистісних характеристик – тобто мають якості, які  не є звичайними для опису об’єктів природничих наук, але все це не заважає впровадженню відповідного наукового методу. Така позиція часто відповідає принципу методологічного монізму чи методологічного натуралізму (von Wright, 1971; Giedymin, 1975).